Menu

Vyšetření Kardivarem

Kde jste na stupnici mezi zdravím a nemocí?

Proč se cítíte unavení?

Proč nemůžete zhubnout?

Jak rychle stárnete?

Měření energií prostřednictvím vyšetření variability srdečního rytmu přístrojem KARDIVAR je zcela unikátní formou prevence a přináší odpovědi na různé otázky, jako je stav (schopnost) regenerace organizmu, Vaše životní energie, index stresu, boj s nadváhou, imunita, trénovanost, účinnost léčby a další.

 

Když to hodně zjednodušíme po měření  KARDIVARem klient DIPURAMED ví:

 • Zda je zdravý či nemocný
 • Pokud je nemocný- jak je stav závažný a co s tím dále (stupnice  a úroveň postižení)
 • Jak probíhají regenerační procesy v jeho těle;
 • Zda – a jak – je možno pomoci v případě jakékoliv nerovnováhy či již rozvinuté choroby.
 • Jak je jeho organizmus schopen tvořit energii a zda jí má dostatek;
 • Jak jeho organizmus reaguje na stres (chemický, fyzikální, psychický, fyzický);
 • Zda nedochází k přetěžování organizmu vlivem snížené tvorby energie;
 • Zda jsou aktivní centra zodpovědná za imunitu;
 • V jaké fázi jsou procesy stárnutí;

Měření trvá 5 minut a konzultace 25-30 minut.

 

MĚŘENÍ VARIABILITY SRDEČNÍHO RYTMU

Měření energií prostřednictvím vyšetření variability srdečního rytmu přístrojem KARDIVAR je zcela unikátní formou prevence a přináší odpovědi na různé otázky, jako je stav (schopnost) regenerace organizmu, Vaše životní energie, index stresu, boj s váhou, imunita, rénovanost, účinnost léčby a další.

KARDIVAR je přístroj, který měří variabilitu (frekvenci) srdečního rytmu. Srdeční frekvence u každého z nás v průběhu času kolísá. Tyto fyziologické oscilace vznikají pod vlivem mnoha faktorů (psychika, termoregulace, acidobazická rovnováha, krevní plyny, krevní tlak, koncentrace hormonů, dýchání atd.). To jak je srdeční rytmus řízený,závisí na spolupráci dvou hlavních protichůdně působících nervových systémů a  dává odpověď na celou škálu informací o vnitřním prostředí organizmu.

Výsledkem měření je zjištění aktuálního stavu vnitřního prostředí organizmu. Přístroj dokáže odhalit  stavy a rizika organismu ještě před tím, než se plně projeví příznaky onemocnění a  klasická medicína je nedokáže v této fázi diagnostikovat.

 

Měření  KARDIVARem klientovi ukáže:

 • úroveň stresu a jeho vliv na organismus
 • stav nervového systému
 • stav oběhového systému a srdce
 • riziko rozvinutí civilizačních chorob
 • stav opotřebování buněk organismu
 • stav regeneračních schopností organismu
 • stav imunity úroveň buněčné energie (ATP) a její rezervy
 • stav a výkonnost hormonálního systému
 • stav psychiky
 • celkovou výkonnost organismu
 • index aktivity regulačního systému (rozpětí od zdravého organismu až po stav selhávajícího organismu)
 • výkonnost kardiovaskulárního systému (vazomotorika, napětí a průchodnost cév, srdeční tlak, kapilární prokrvení)
 • v přeneseném slova smyslu rychlost stárnutí organismu a tím i možnosti zásahu a regulace

 

Jak měření probíhá?

Klientovi je při měření přístrojem KARDIVAR nejdříve změřen záznam podobný křivce EKG (v sedě), elektrody se přikládají na horní i dolní končetiny. Měření trvá cca 5 minut. Poté jsou hodnoty EKG změřené na přístroji KARDIVAR převedeny do několika grafů, které lékař zhodnotí, a ze kterých se vychází při samotné konzultaci. Konzultace je většinou na 25 – 30 minut, aby klient získal veškeré informace, které vyplynou z měření – a nejdůležitější doporučení, jak má postupovat, čeho se má vyvarovat apod.

 

K čemu je to dobré, resp. pro koho je měření vhodné

 • Pokud trpíte chronickým onemocněním, je možné si ověřit, jak moc musí organizmus „bojovat“, aby udržel normální a funkční prostředí.
 • pokud máte „civilizační onemocnění“ tedy vysoký krevní tlak, srdeční komplikace, poruchy rytmu, cukrovku, nadváhu, bolesti svalů, kloubů, zad, metabolické poruchy
 • Pokud jste často unavení, ověříme, zda je organizmus vůbec schopen energii tvořit.
 • Zdravý člověk si může ověřit, jak zvládá stávající stresové situace a jak se umí jeho tělo adaptovat na zvýšenou zátěž.
 • Pokud  plánujete úpravu váhy, ověříme si, jestli bude funkční tukový metabolizmus

Cena za první měření – 600 Kč, za další měření 400 Kč.