Q10 Komplex

1,020.00 

Koenzym Q10 se přirozeně vyskytuje v lidském těle, kde hraje jednu z klíčových rolí v získávání energie z potravy. Příjem koenzymu Q10 se doporučuje zejména ve stáří, anebo pokud je vaše strava nevyvážená. Zvyšování produkce energie a zpomalení poklesu produkce Q10 zcela významným způsobem sníží nemocnost a tím podpoří zvýšení i udržení zdraví, adaptability na zátěž a stres a zvýší účinnost a kvalitu imunitních funkcí. Účinnost tohoto přípravku zajišťuje unikátní kombinace coenzymu Q10, resveratolu , vitamínu E a nejmodernější technologie výroby. Vzájemné  synergické působení těchto tří látek výrazně zvyšuje účinnost přípravku. Výživový doplněk Q10 KOMPLEX  obsahuje 120 kapslí. Dávkování 1 kapsle, 1 x denně  (0 – 0 – 1)

Kategorie:

Popis

1 kapsle obsahuje:

  • Koenzym Q10 70 mg
  • Resveratrol 55 mg
  • Vitamin E 20 mg
  • L-karnitin 20 mg

Další informace

Více o produktu

Více o Flavonoidu

Koenzym Q je v přírodě obsažen ve všem, co dýchá, neboť pro tento proces zabezpečuje energii. Rostliny jsou vybaveny schopností tento koenzym tvořit. Mikroorganismy, které jej rovněž potřebují k zajištění svých životních pochodů, jej získávají z půdy, z rostlin a z ostatních živých organismů. Lze shrnout, že koenzym Q je postupně předáván v celém potravinovém řetězci, na jehož konci je člověk.

Význam podávání koenzymu Q10 – zvyšování produkce energie a zpomalení poklesu jeho produkce zcela významným způsobem sníží nemocnost a tím i udržení zdraví, adaptability na zátěž a stres a zvýší účinnost a kvalitu imunitních funkcí.

Studie také prokázaly pozitivní význam suplementace koenzymem Q10 při mnoha zdra-votních problémech spojených se zvýšeným oxidativním stresem (vysoký obsah volných kyslíkových radikálů). Velmi významný je pokles tvorby koenzymu Q10 při užívní statinů, léků na snižování hladin cholesterolu. Podávání konenzymu Q10 významným způsobem snižuje zánětlivé procesy (CRP) a oxidativní stres u pacientů s ischemickou chorobou srdce, zvláště u pacientů, užívající statiny. Také je významným preventivní i léčebným suplementem, který může zlepšit stav tzv. statinových kardiomyopatií i jiných myopatií (poruchy srdečního svalu a jiných svalů). Podávání koenzymu Q10 také významně optimalizuje rehabilitaci u chronického selhávání srdce. Také chrání před poškozením DNA (mutace) volnými radikály. Osvědčilo se podávání koenzymu Q10 jako prevence před rozvojem neurologických neboledvinových nemocí. Je schopen zlepšit endoteliální funkce (elasticita, prevence rozvojeaterosklerosy) a tak bránit rozvoji kardiovaskulárních nemocí u starších lidí – má protizánětlivé a antioxidační vlastnosti.

U pacientů s roztroušenou sklerosou (multiple sclerosis) snižuje oxidativní stres typicky provázející toto onemocnění (zvyšuje antioxidační enzymatickou aktivitu). Má tzv. neuroprotektivní vlastnosti, tak chrání nervové tkáně před poskozením. Byly studovány pozitivní účinky u dalších neurodegenerativních nemocí, Huntingtonovy nemoci, Alzeimerovy nemoci, amyotrofické laterální sklerosy, Friedreichovy ataxie, Parkinsonovy nemoci apod.

Je třeba zmínit také důležitou vlastnost koenzymu Q10 u gynekologických nemocí, zvláště prevenci tzv. pre-eklampsie v graviditě a prevenci habituálních potrácení. Snižuje také proces angiogenese (novotvorba nových cév jako faktor aktivity nádorů, progrese nádoru a jeho aktivita ke tvorbě metastáz) u uživatelek Tamoxiphenu (antiestrogen), kdy také snižuje hladiny cholesterolu a dalších tuků (lipidů).